Visalink Russia
M. Kharitonievsky per. 9/13, bld.4
Moscow, Russia 107078
+7 495 772 4224
Mon. - Fri. 10:00 - 18:00
http://visalink-russia.com
Get consultation
EN FR RU IT ES DE PL
Our working languages are English and Russian. All correspondence and inquiries in other languages will not be answered
Our office has moved to M. Kharitonievsky per. 9/13 , bld.4, Moscow, RF 107078. If you would like to visit us please call for the appointment.
Order online now! Click here!

Visalink specializes in assisting business professionals with their corporate needs and independent international travelers with their visa requirements before and upon arrival to Russia. Register and you would be able to apply online for a full range of Russian visa support services, including express single, double and multiple-entry business visas, one day tourist visa invitations, registration upon arrival in Moscow. You do not need to send us any documents. All necessary information is collected through our secure online form.

 
How much does it cost?

Calculate how much is your Russian visa invitation or a registration in Moscow. We have created a fair pricing policy, there are no hidden charges or uncapped fees.


 

Reset
Once again

Reset

Reset

Reset

Reset

Reset

Reset

Reset

Reset

Reset
0.00 EUR
Visa:0.00 EUR
Delivery:0.00 EUR
Answer the questions! Step 1 of 7
| More

Thông tin chung về visa Nga và thị thực của Nga đăng ký

Thông tin chung về thị thực của Nga và Nga đăng ký thị thực

 

Tất cả các công dân nước ngoài với một số trường hợp ngoại lệ được yêu cầu phải có thị thực nhập cảnh để đi du lịch tới Liên bang Nga.Một danh sách thị thực xuất nhập cảnh ngày, thông tin quan trọng của bạn, các chi tiết hộ chiếu, và có hai hình ảnh ghim vào nó.

 

XIN LƯU Ý: thị thực Nga của bạn là một giấy phép xuất cảnh giống như nó là một mục cho phép, nếu bạn bị mất nó hay ở lại lâu hơn so với ngày khởi hành ban đầu ghi của bạn, rời khỏi nước này có thể được nhiều phiền hà hơn vào nó.

thị thực nhập cảnh của Nga có thể thu được tại địa phương Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nga, tuy nhiên chính thức ủy quyền (một lời mời - Giấy mời, LỢI) từ một trong hai Bộ Ngoại giao (MFA) và Liên bang Dịch vụ chuyển của MIA (FMS), hoặc một thay thế đặc biệtyêu cầu trước khi bạn có thể áp dụng cho thị thực của bạn.

XIN LƯU Ý: Khi tất cả các tài liệu trình Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nga đưa ra quyết định cuối cùng về việc cấp thị thực của Nga.Chúng tôi cung cấp một dịch vụ chuyên nghiệp để có được ủy quyền chính thức (một lời mời - Giấy mời, LỢI) của người bạn mà thôi và không tài nào ảnh hưởng đến quyết định của mình.

Tất cả các thị thực Nga phải được đăng ký với địa phương Dịch vụ chuyển liên bang của Liên bang Nga trong thời hạn ba ngày làm việc của bạn đến tại Liên bang Nga.Việc đăng ký thị thực-đa có thể được cung cấp trong thời hạn không quá ba tháng, để kéo dài việc đăng ký đó là cần thiết để rời khỏi đất nước và trở lại.

 

CHÚ Ý: Các vi phạm điều khoản trên gây ra hình phạt nghiêm trọng và bị giam giữ có thể.